Kazakhstan Performances

Performance Member

 

Yuka Nojo

Akagi Yurie 

Miku Nonaka

Saika Ogura

Karen Kiyota

Kana Fijimoto

Momoko Okubo

Kimika Yabe

Akiyo Kitagawa

Yoshikawa Yuki

Ayu Goto

Hina Ofuji

Yuna Orihara

Arisu Torii

Miyu Hiramatsu

Kei Hirozane

Sayuri Kono

Kako Kijima

Noriko Kataoka

Chisa Yokota

Yuna sunakawa

Mizuki Matsumoto

 

Haruki Takahashi

Takuju Nishida

Chiharu Takazawa 

Kazuhito Watanabe 

Kazuya Arima